fbpx

REGLEMENT CAMPING AMETLLA

TOEGANG

 • Camping Ametlla is een privéterrein, exclusief toegankelijk voor klanten.
 • Uw visuele identificatie door middel van de armband die u bij aankomst ontvangt, is essentieel.
 • De persoon die de reservering heeft gemaakt, is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, evenals voor de daden van de overige gasten die op het perceel / in de accommodatie zijn geregistreerd.
 • Om een verblijf te reserveren, moet u de wettelijke volwassen leeftijd (18 jaar) hebben bereikt. De aanwezigheid van minderjarigen in de faciliteiten moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een meerderjarig persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, evenals voor eventuele schade die tijdens het verblijf kan ontstaan. Daarnaast moeten minderjarigen toestemming hebben van hun ouder of wettelijke voogd.
 • Camping Ametlla behoudt zich het recht voor op toegang tot de faciliteiten.

INCHECKEN / UITCHECKEN

 • De inchecktijd op het perceel is vanaf 12:00 uur en 13:00 uur als u gebruikmaakt van Express Check-in. Indien uw reservering een bungalow of stacaravan betreft, stellen wij deze vanaf 16.00 uur beschikbaar. Indien wij de accommodatie voor die tijd gereed hebben, kunnen wij u de sleutels eerder overhandigen. Zo niet, dan kunt u gebruik maken van de campingfaciliteiten totdat wij de accommodatie gereed hebben.
 • Bij het inchecken is de reserveringhouder verplicht om alle inzittenden en voorwerpen die onderworpen zijn aan het tarief aan te geven, de bijbehorende documentatie te overleggen en het totale openstaande bedrag te betalen, inclusief de door de wet vastgestelde toeristenbelasting.
 • Camping Ametlla behoudt zich het recht voor om bij het inchecken een borg van € 100,- te vragen als garantie tegen mogelijke schade aan de accommodatie of oplevering in slechte omstandigheden.
 • Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats vóór 12.00 uur verlaten te zijn. U zult dan de kampeerfaciliteiten moeten verlaten.
 • De bungalow of stacaravan dient voor 12.00 uur opgeleverd te worden. De borgsom wordt terugbetaald zodra de goede staat van de accommodatie is geverifieerd, wat onder meer inhoudt dat al het meubilair in de originele staat wordt achtergelaten, dat het afval naar het recyclingpunt is gebracht en dat er geen voorwerpen kapot of verdwenen zijn. Vervolgens verlaat u de camping nadat u de sleutels van de accommodatie aan het receptiepersoneel heeft overhandigd.
 • Klanten die vóór 07.00 uur willen vertrekken, moeten de dag ervoor vóór middernacht op de parkeerplaats bij de ingang parkeren.
 • Bij vertrek heeft u in beide gevallen de mogelijkheid om Late Check Out (vertrek tot 19.00 uur) aan te vragen, met de bijbehorende toeslag en afhankelijk van beschikbaarheid op de dag van vertrek.

ACCOMMODATIES

 • U heeft de mogelijkheid om uw perceelnummer te kiezen tijdens het reserveringsproces (Express Check-in) of op het moment van registratie. Het is ten strengste verboden om een ander perceel te bezetten dan het aan u toegewezen perceel zonder de uitdrukkelijke toestemming van het receptiepersoneel. Als u de camping niet kent, is het raadzaam uw perceelnummer bij aankomst te kiezen. Voor voorwaarden voor versneld inchecken kunt u vooraf contact opnemen met [email protected].
 • De directie behoudt zich op haar beurt het recht voor om de door de klant gekozen accommodatie te wijzigen in de gevallen waarin zij dit noodzakelijk acht.
 • Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan de maximale capaciteit van de plaatsen die bij elk type accommodatie vermeld staan, te overschrijden.

BEZOEKEN

 • Om voldoende capaciteitsbeheersing te hebben, behoudt de camping zich het recht voor om externe bezoekers binnen de faciliteiten toe te laten.

GEDRAG EN SAMENWERKING

 • Om een goed samenleven op de camping te borgen, kan het personeel van Camping Ametlla maatregelen treffen om:
  – rust te bewaken tijdens de rusturen vanaf middernacht tot 7.00 uur
  – het volume van apparatuur die geluid of muziek genereert te beperken.
 • Het is verplicht om de instructies van de bewakers en badmeesters te respecteren en op te volgen.
 • Het is verboden ligbedden bij het zwembad te reserveren.
 • Alle sociaal onaanvaardbare gedragingen, zoals overvallen, berovingen, verstoringen van de openbare orde, verbaal of fysiek geweld, discriminerende uitingen, fraude, oplichting, dronkenschap, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, evenals het niet naleven van deze voorschriften en de aangegeven regels op de bewegwijzering of posters, kunnen aanleiding geven tot optreden van het management van de camping en het treffen maatregelen, met als mogelijk gevolg de verwijdering uit de faciliteiten zonder recht op compensatie of terugbetaling.

VOERTUIGCIRCULATIE

 • Op de camping is het verboden sneller te rijden dan 10 km/uur. met elk type gemotoriseerd of niet-gemotoriseerd voertuig, en voetgangers hebben altijd voorrang.
 • Omwille van de overige gasten is het niet toegestaan om tussen middernacht en 07.00 uur te circuleren.
 • Om onnodige gasemissies te voorkomen, moet zoveel mogelijk worden vermeden dat voertuigen stationair draaien.

VOERTUIG PARKEREN

 • Bij alle reserveringen voor Camping Ametlla is gratis parkeren voor één voertuig per accommodatie inbegrepen. U kunt desgewenst de inschrijving van een tweede extra voertuig aanvragen tegen het geldende tarief.
 • Voor kampeerverblijven moet u uw voertuigen binnen het perceel parkeren, waarbij u aangrenzende percelen en verkeersroutes vermijdt.

ELEKTRISCHE VOEDING

 • Bij alle kampeerplaatsreserveringen is het gebruik van elektriciteit inbegrepen. De installatie voorziet in gedeelde lichtbakken tussen aangrenzende percelen. Elk perceel heeft slechts één lichtstopcontact tot zijn beschikking en het is niet toegestaan om verbinding te maken met stopcontacten van andere klanten.

BARBECUE'S

 • Op de kampeerplaats is het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues toegestaan, op voorwaarde dat aan de bijbehorende veiligheidsmaatregelen wordt voldaan, waarbij wordt vermeden dat deze op minder dan 1,5 meter van brandbare voorwerpen worden aangestoken en met respect voor de flora en fauna van de omgeving.
 • In het bungalow- of stacaravangedeelte is het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues in de buitenruimte van de accommodatie toegestaan. Op het houten terras mag in geen geval de barbecue worden aangestoken en tevens is een minimale afstand van 1,5 m tot elke boom, bungalow of brandbaar object noodzakelijk.
 • Het gebruik van licht ontvlambare vloeibare producten is verboden.

FONTEINEN, WASTAFELS, GOOTSTENEN EN WASKOMMEN

 • Al het water dat via de kranen wordt aangevoerd, is drinkbaar.
 • Het is niet toegestaan huisdieren in de toiletten te wassen. Hiervoor is een speciaal daarvoor ontworpen douche beschikbaar achterin de supermarkt.
 • Om gezondheidsredenen is het ten strengste verboden afvalwater te lozen buiten de chemische toiletten in elk van de sanitairgebouwen.

PERSOONLIJKE SPULLEN

 • Camping Ametlla is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen die niet goed worden bewaakt.
 • Wij beschikken over een actieprotocol voor verloren voorwerpen. Als u tijdens uw verblijf een persoonlijk voorwerp verliest, dient u contact op te nemen met de receptiemedewerkers. Als u uw verlies constateert nadat u bent vertrokken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via [email protected], waar wij u hierover meer informatie zullen verstrekken. Gevonden artikelen worden maximaal 15 dagen bewaard.
 • Het is aan te raden om altijd een slot te gebruiken als u fietsen in de accommodatie of op de fietsenstallingen achterlaat.
 • De vestiging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de waardevolle voorwerpen die een klant in zijn accommodatie heeft. De camping biedt een kluisservice aan waarin de klant zijn waardevolle spullen kan opbergen.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEDEN

 • De directie van Camping Ametlla wijst elke mogelijke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, diefstal, ongeval of schade aan personen en elementen veroorzaakt door derden buiten de camping.
 • Evenzo is Camping Ametlla niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van brand veroorzaakt door de kampeerders zelf, schade voortkomend uit meteorologische verschijnselen en andere natuurverschijnselen of enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf.
 • In geval van nood dienen de instructies van het campingpersoneel en de beveiligingsdienst te worden opgevolgd.

DIEREN

 • Camping Ametlla is een etablissement dat waakt voor het welzijn van dieren en levende wezens in het algemeen.
 • Huisdieren zijn toegestaan op de camping. We promoten een ‘huisdiervriendelijk’ beleid, waardoor ze toegang hebben tot de meeste van onze faciliteiten, met uitzondering van ruimtes die beperkt zijn door gezondheidsvoorschriften, zoals zwembaden, toiletten en voedselwinkels.
 • PPP-honden moeten:
  – Altijd vastgebonden worden met korte lijnen (minder dan 2 meter). – Altijd een muilkorf dragen.
  – Altijd begeleid worden door mensen ouder dan 16 jaar.
 • Alle dieren moeten bij het inchecken worden aangemeld. Voor hun verblijf idient een vergoeding betaald te worden.
 • In het belang van de huisdieren en de gemoedsrust van de overige kampeerders mogen honden op de staanplaatsen niet alleen gelaten worden en daarbuiten altijd aangelijnd zijn.
 • De begeleiders van de hond zijn verantwoordelijk voor hun hygiëne en voor het opruimen van de uitwerpselen.

DUURZAAMHEID EN MILIEU

 • In overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid beschikken we over middelen en maatregelen die gericht zijn op het behoud van het milieu.
 • Om goede effecten van deze maatregelen te realiseren, is ieders actieve deelname essentieel, zoals het correct gebruiken van recyclingpunten, neparing van energiebronnen en beperking van vervuilende materialen of elementen zoals plastic of atmosferische uitstoot.

NIET-NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN

 • Dit huishoudelijk reglement is onder voorbehoud van wijzigingen en kan worden geraadpleegd op campingametlla.com.
 • De directie van Camping Ametlla behoudt zich het recht voor om het verblijf te beëindigen van mensen die deze voorschriften overtreden.