fbpx

Ajut LEADER 2022

Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 cofinançada per:

El Camping Ametlla ha rebut una subvenció del programa LEADER de 99.958,59 euros que representa un ajut del 22,36% de la inversió per a l’adquisició de 20 mobilhome.